Meniu Închide

Informatii personal didactic 2022-2023

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic anul scolar 2023-2024

GRAFICUL CONSFĂTUIRILOR CADRELOR DIDACTICE lunile august septembrie 2022

PROFESONALIZAREA CARIEIRIEI DIDACTICE – PROF

Nota de informare a UNIBUC cu privire la preluarea activitatilor departamanentului de pregatire a personalului didactic – specializarea invatamant primar si prescolar din Municipiul Bucuresti.

INFORMARE: 
Pentru cadrele didactice inscrise la diferitele etape ale mobilitatii, care au nevoie la dosar de adeverinta ca sunt inscrise la definitivat, procedura este urmatoarea:

  • Cadrele didactice depun cererea pe adresa de e-mail: registratura@ismb.ro
  • Adeverinta va fi transmisa pe adresa de e-mail, ca raspuns la cerere (in 2-3 zile), iar ulterior, exemplarul  in original poate fi ridicat de la dna Oteleanu Rodica – arhiva ISMB.

DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

SUPLINIRE / CONTINUITATE

Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza de ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institut pedagogic de 3 ani. 

2020-2021

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

INSCRIEREA LA GRADE DIDACTICE 2020-2021

DEFINITIVAT

Grade didactice I si II

ORDIN  Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020

Definitivat

Pretransfer